Dom / O nama

Posjetite Sarajevo

Visit Sarajevo – Turistička zajednica Kantona Sarajevo osnovana je početkom 2017. godine kako bi na najbolji način odgovorila na potrebe razvoja, očuvanja i zaštite turističkih i kulturnih vrijednosti na području Kantona Sarajevo.

Kako je turizam trenutno najbrže rastuća grana, Visit Sarajevo nastoji unaprijediti turističku ponudu Kantona Sarajevo, čineći Sarajevo jednom od najpoželjnijih turističkih destinacija u Evropi.

Shodno tome, aktivnosti Turističke zajednice Kantona Sarajevo uključuju analizu domaćeg i međunarodnog tržišta, planiranje i razvoj turizma u Kantonu Sarajevo, pripremu i organizaciju događaja od značaja za turizam, proizvodnju, distribuciju i promociju promotivnog materijala na turističkoj ponudi Kantona Sarajevo, organizacija i rad mreže turističkih informativnih centara, saradnja sa svim dionicima koji se bave turističkom ponudom Kantona Sarajevo, te promocija Kantona Sarajevo na domaćim i međunarodnim sajmovima turizma.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Turistički savez Kantona Sarajevo
Dalmatinska 2/4
71 000 Sarajevo
+387 33 252 000
ID broj: 4202315720008